Trenbidea
12
Aginagako geltokiaURDAIAGA
Aginagakoa bezala agertu arren, Txokoalden dago. Aspaldi da trena ez dela geratzen, nahiz eta geltokiko eraikuntzak eta nasak hor dirauten. Aginaga zioen geltokiko letreroa ere galdu du, edo kendu diote.