Teilariak
1
TellegindegiAGINAGA
teileriak01
Ez da teileriaren arrastorik geratzen. Dena den, baserriaren 1898ko lur-ondasunen planoan, baserriaren ezkerrean, labea (horno) agertzen dela ikus daiteke, bi karobiz gain.