Kableak
9
Letabideko kablea
Urte batzuk geroago, nafar basomutil koadrila batek, Letabide ingurutik Zubietako Artzabaleta ingurura enborrak jaisteko kablea muntatu zuten, Txaldatxur inguruko basoa ustiatzeko.