Gurutzeak

Mota guztietako hilobi eta gurutzeak daude hilerrian. Argazkian, Usurbilgo kanposantu zaharra.
Hildakoak oroitarazten dituzten hilarriak ere badira. Argazkian, Kalezarko Txara baserriaren inguruan dagoen 1897ko hilarria.