Iturri eta iturburuak
38
Olaiko iturriaZUBIETA
iturburuak38
Olaiko gainean dago, Abalotzera doan hegian. Garai batean ur jario handia bazuen ere, gaur egun, Michelingo tunela medio, erraz agortzen da. Zubietamendiko iturri bakarrenetakoa da.