Iturri eta iturburuak
34
Aliriko iturriaZUBIETA
iturburuak60
Aliri, Barrenetxe eta Araundi baserrien artean zegoen, Aliriko sarreraren ondoan. Behien egarria asetzen zuen putzua zen.