Iturri eta iturburuak
24
Txokolateneko iturriaTXIKIERDI
iturburuak31
Baserritik iparrera, bizkar batean dago harlauzez egindako 4x2x2 metroko ur-biltegia. Kanpotik belarrez estalia, zaila da hor dagoela igartzen. Bildutako ura ardientzat erabiltzen dute.