Iturri eta iturburuak
15
Egiluzeaundiko iturriaELIZALDE
iturburuak10
Arratzain eta Egiluze baserrien artean dago, Maldabarrena deituriko parajean. Egiluzeaundikoek bakarrik erabiltzen dute gaur, Olarrikoek eta Arratzaingoek ere bai, ordea, lehen.