Iturri eta iturburuak
14
Kontzejutxikiko iturriaELIZALDE
Patrinekoarekin batera herriguneko iturri nagusiena zen. Kontzejutxiki etxearen eskuinean zegoen, Gaztañaga baserriaren itxitura hormaren kontra. Iturriaz gain, ganaduarentzako aska zuen. Herriko saretik hartzen zuen ura.