Iturri eta iturburuak
6
Galardiko iturriaAGINAGA
iturburuak05
Fermindegikoaren ondoan, baina Galardiazpikoaren lurretan. Aska eta gobararria ditu. Ez dute erabiltzen.