Iturri eta iturburuak
1
AlperriturriaAGINAGA
Fermiñene zaharra eta Iarbe baserrien artean zegoen. Gaur egun, hondaturik egon arren ura ematen jarraitzen du. Agorraldian lan egiteari berehala uzten diola esan beharrik ez dago.